VÝUKOVÝ PROGRAM POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ ROZŠÍŘENÝ O IVESTIČNÍ, KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ ČINNOST

     Naše společnost zajišťuje prostřednictvím lektora Karla Veselého výukovou činnost s cílem seznámit posluchače s oborem POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ve vazbě na investiční činnost. Ta zahrnuje přípravu akce,  formulování zadání, výběr projektanta a později zhotovitele, kontrolní činnost v průběhu projektu i výstavby, kolaudaci a uvedení stavby do provozu.

     V rámci působení naší společnosti v oblasti projekční činnosti, výstavby (naše spol. AMA invest) a developerských projektů (skupiny in.Spira ART) jsme mnohokrát zaznamenali žádosti, abychom přiblížili některé procesy investiční činnosti a informační bázi z oblasti pozemního stavitelství - principy fungování konstrukcí a některých skladeb. V investiční činnosti vznikají u pracovníků otázky zejména s přípravou zakázky - podklady, předjednáním a dále jak formulovat a vést projekt s cílem maximální efektivity. Častou problematikou je kontrola projektu: kdy a co kontrolovat na předloženém projektu, jaké je rozhraní zadavatele a jaké projektanta. V oblastí pozemního stavitelství dochází k vývoji vč. zapojení nových materiálů a tím pádem nutnosti obeznámení pracovníků pohybujících se ve výstavbě s touto materií. Avšak pozadu nezůstávají ani klasické technologie a materiály, jejichž znalostní ovládnutí je při rekonstrukcích nezbytné. To vše ve vazbě na historický vývoj architektury a osvojování si nových konstrukčních principů. Připravili jsme proto souhrnný materiál, který zahrnuje tyto výukové lekce:

Pořadí Obsah
1 Přehled stavebních konstrukcí ve vazbě na hist. vývoj a konstr. principy
2 Investiční zadání, základní princip navrhování, vazba na legislativu, kontrola projektu
3 Hutnění podkladu, zakládání staveb, přípojky, materiály
4 Statické možnosti objektů, principy nosných konstrukcí, poruchy
5 Svislé konstrukční prvky, vodorovné konstrukční prvky
6 Střechy, hydroizolace, poruchy
7 Pláště budov, tepelné izolace
8 Výplňové konstrukce, SDK konstrukce, hliněné konstrukce
9 Omítky, štuky, obkládání, kompoziční řešení interiérů 
10 Technická zařízení budov - elektro, voda, kanalizace, plyn
11 Vytápění - zdroje vč. ekologických tendencí, rozvody
12 Solární systémy, principy soběstačných domů, zelené střechy a stěny
13 Problematika rekonstrukcí a půdních vestaveb
14 Smluvní vztahy ve stavebnictví
15 Kontrola v průběhu výstavby, TDI, autorský dozor, investiční dozor
16 Příklady pozitivních i negativních kauz z praxe

Lekce probíhají v prostorách objednatele (obvykle zasedací místnost s dataprojektorem), případně po domluvě jinde. V současnosti probíhá výuka v prostorách SCIO školy na Praze 3. Kurzovné pro rok 2023 činí 22.000,- Kč bez DPH. V ceně je 16 lekcí. Jedna lekce trvá hodinu + další čas na dotazy. Obvykle se probírají 2 lekce v jednom dni, celkem tedy vychází výuka na 8 dní. Nejčastější model je tedy každý týden dvě výukové hodiny (vč. dotazů obvykle 2hod 30min) po dobu 8 týdnů. V případě absolvování celého kurzu obdrží posluchač certifikát vydaný naší společností.


V případě zájmu kontaktujte:

Ing. arch. Karel Veselý
ČKA 03743

Podkladový materiál k vybraným lekcím:
Lekce 01
Lekce 02
Lekce 03
Lekce 04
Lekce 05
Lekce 06
Lekce 07
Lekce 08
Lekce 09
Lekce 10

Přednáška o regulačních plánech