Revitalizace historického jádra obce Tetín

Náš návrh je nesen celkovým vzájemným urbanistickým
uchopením všech tří základních prostranství:

- Náměstí 9. května,
- Náves před farou a předpolí kostelů sv. Kateřiny a sv. Ludmily
- Předpolí kostela sv. Jana Nepomuckého

Náves před farou a předpolí kostelů sv. Kateřiny a sv. Ludmily s vodní plochou, urbanisticky uvolněnější strukturou tvoří přechodový stupeň s menším stupněm uspořádanosti. Kříž, jehož delší rameno vychází od kostelů se rozplývá do okolních ploch. Jeho kratší rameno tvoří molo do rybníčku a na druhé straně napojuje vstup fary. Geometrická přísnost se podvoluje přírodním momentům - rybníčku, pobytové travnaté ploše, organicky vedené strouze s potokem.

Akce: Revitalizace historického jádra obce Tetín
Klient: obec Tetín, soutěžní návrh
Autor: Ing. arch. Karel Veselý, Ing. arch. Zuzana Tlachová