Rodinný dům Modřany

Rodinný dům v Praze Modřanech představuje příspěvek k pravdivé, racionální architektuře, která neobsahuje žádné designové prvky, které by neměly funkci v domě či na fasádě. Dům zároveň slouží jednak bytové funkci, jednak disponuje podlažím ordinací pediatrie. Cílem bylo sladit u rodinného domu prvky a konstrukce vedoucími k úspoře energií a šetrné k životnímu prostředí a při tom navrhnout architektonicky a dispozičně kvalitní dům.
Místo: Praha

Klient: rodina Taušových
Autor: Ing. arch. Martin Oliva, Ing. arch. Karel Veselý
Stupeň: všechny stupně dokumentace