Úprava náměstí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Černošice

Předmětem návrhu je architektonická úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, které by mělo především plnit funkci náměstí, tedy prostoru především pro shromáždění obyvatel. Náměstí bude tedy určeno především lidem, mělo by je lákat k procházkám a posezení v příjemném a relativně klidném prostředí. Z tohoto hlediska bylo nutné uvažovat o maximálním zklidnění procházejících komunikací pro motorová vozidla. Již při vjezdu na náměstí budou osazeny zpomalovací retardéry a komunikace bude odkloněna po obvodu prostranství. 

Úpravy náměstí jsou řešeny v návaznosti na stávající prvky, které je nutno provázat a jejich místu dodat patřičnou důstojnost. Naproti vstupu do kostela se nachází památník obětem 1. a 2. světové války. V současné době je kontextuálně znepřístupněn pro veřejnost, čímž je jeho odkaz a význam zastřen. Současná podoba náměstí neoslovuje mladší generaci a tím pádem je potlačena úloha tohoto prostoru. Naší snahou je tedy vytvoření veřejného prostranství obohaceného symbolikou spojující historii, současnost a budoucnost. 

Sklonitost terénu zde byla inspirativním prvkem - ale zároveň určitou funkční komplikací - tento rys jsme využili a zakomponovali do architektonicko-urbanistického pojetí a vtiskli mu symboliku plynutí času, která se bude projevovat od celku až po detail. Tato symbolika bude zvýrazněna terénními vlnami - zelenými kopečky prostřídanými s dlážděnými prostory s lavičkami.

Akce: Úprava náměstí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Černošice
Klient: město Černošice
Autor: Ing. arch. Karel Veselý, in.Spira Group, Ing. arch. Martin Oliva
Stupeň: studie