Obchodně - bytový komplex Pražačka, Praha 2

Obchodně - bytový komplex Pražačka bude představovat významnou investici v daném území, a to z pohledu finančního, ale zejména urbanisticko - architektonického. V nedalekém sousedství představuje architektonicky kvalitní dominantu budova Čsl. rozhlasu, avšak to již není příspěvek současné architektury. Pro dané území při sportovišti Pražačka byla zpracována objemová studie se záměrem výstavby atraktivního komplexu zajišťujícího zejména komerční aktivity s doprovodnými bytovými a dalšími. Koncepce byla založena na principech ekologických a inteligentních provozů, vyznačujících se velice nízkou spotřebou energie a využíváním přir. fyzik. principů.
Akce: Obchodně - bytový komplex Pražačka

Objednatel: IKP Consulting Engineers, s r.o. pro Městskou část Praha 3
Autor: Karel Veselý, Martin Oliva (Oliva design)
Spolupráce: Petr Ježek, Renáta Slavětínská, Kateřina Servítová
Odhadované náklady: 409.000.000 CZK
PROJEDNÁVÁ SE