Vstupní brána Černošice

Černošice jsou vstupní bránou do Českého Krasu - a právě takto motivovaná brána by měla být součástí vjezdu do obce. Cedule v přední frontě s vypáleným textem "Ještě krok Vás dělí od všech tajuplností a krás Českého Krasu" a kamennými artefakty s doplněním fogsystému, který zahalí každou čtvrthodinu obě skupinky kamenu do mlhy deklarují onen pomyslný vstup do krasové oblasti.

Akce: Vstupní brána Černošice
Klient: město Černošice
Autor: Ing. arch. Karel Veselý, in.Spira Group
Stupeň: studie