Architektura - to je vše, co nás obklopuje. Jsou to domy, je to ulice, jsou to prvky v krajině. Architektura je prostor - ať již uvnitř, nebo vně. Naším posláním je navrhovat a vytvářet jej a vždy a stále myslet v tomto procesu na člověka, stejně tak, jako na živou i neživou přírodu v širším slova smyslu.

Ateliér in.Spira Group s.r.o. je projekční ateliér, který nabízí rozšířenou škálu služeb pro své klienty v tomto oboru. Patří do skupiny in.Spira Group, která zahrnuje celý proces od přípravy, návrhu až po realizaci a uvedení do provozu, což je u některých projektů zajištěno spol. AMA invest s.r.o. (člen skupiny in.Spira Group) či Erudin s.r.o. (člen skupiny in.Spira Group). Toto spojení představuje mnoho výhod, zejména však kontinuitu informací z projekční fáze do stavební výroby bez nutnosti hledat nějaké rozhraní, jak je tomu obvykle. A zpětně se všechny poznatky z výstavby ihned vracejí a odrážejí v projekci.


Společnost in.Spira Group s.r.o. od svého založení v r. 2007 klade důraz na kvalitu architektonické a urbanistické tvorby, stejně tak, jako na důsledný servis pro své klienty. Dlouhá řada projektů, čítající v r. 2020 celkem 695 zakázek vč. soutěžních návrhů zahrnuje designové úlohy, architektonická díla až po urbanistické celky. V nich se prolíná motiv konzistentního architektonického a technického pojetí, zajišťujícího estetickou přesvědčivost, technickou a dispoziční funkčnost a ohleduplný přístup k surovinovým a energetickým zdrojům na počátku i v průběhu životnosti staveb.

Zabýváme se vedle standardních zakázek atypickými projekty, jako jsou nekonvenční obytné skupiny s alternativním urbánním schématem s důrazem na environmentální dopady, jako je nakládání s vodou a energiemi, dále transformace industriální architektury a pod. Mimo to se zabýváme rekonstrukcemi historických objektů a jejich funkční adaptací pro nové účely.

Naše společnost má vytvořené kompletní zázemí pro zpracování vysoce náročné projektové dokumentace, spočívající zejména:

  • ve vytvořeném týmu profesionálních spolupracovníků
  • v dodržování přísných postupů vedení projektů založených na týmových architektech a inženýrech
  • ve využívání nových způsobů zobrazení a modelování
  • ve využívání progresivních a vysoce kvalitních zařízení, ať již uvnitř firmy či ve spolupráci s např. ČVUT - FA
  • ve spolupráci se soudními znalci v daných oblastech a spolupráci na profesních posudcích s normotvůrci
  • v případě vybraných dodávek i ověřením předepsaných postupů a technologií v rámci vlastní realizace

Společnost in.Spira Group s.r.o. se etablovala na českém projekčním trhu i díky navázání na předchozí působení jejích vedoucích architektů ve společnostech, např. ARCH-PLAN s.r.o. Klienti, pro které byly zpracovávány projekty ať již v těchto společnostech, či v rámci in.Spira Group, jsou: HOCHTIEF, ACRED, MERACREST, UNIGA ČI RENIX. Toto působení se nevyhýbalo ani získání dotace z fondů Evropské unie, např. projekt Chaberského dvora v Dolních Chabrech. Součástí naší práce i projekční činnost pro in.Spira Art.


V in.Spira Art vytváříme prostor pro bydlení v bývalých půdách - měníme nejen vnitřní část domu, ale ovlivňujeme i vnější podobu. Často je to po dlouhých desetiletích či staletí ta nejvýznamnější proměna domu od jeho postavení. A přestože hledíme na komplementární projev našeho díla v tomto širším měřítku celého bloku domů a charakteru čtvrti, neuniká naší pozornosti ani to nejmenší měřítko – detail. Právě v pojetí celého měřítka – od historických olivových kliček, přes znovu navrácenou kvalitu štuků, teracových podlah, svítidel, repasovaných schodišť a doplňků interiéru společných částí domu až po harmonické dotvoření střešní krajiny domu vikýři a terasami spatřujeme největší radost v naší práci. A obvykle následnou radost sdílí i uživatelé, ať již ti nově příchozí, nebo starousedlíci. Více si přečtěte zde.

Prostřednictvím našich realizací vzniká jiný prostor, jiné životní prostředí a jiný zážitek v něm.