Obytná skupina - Újezd nad Lesy

Návrh představuje urbanisticko-architektonický koncept zástavby devíti viladomy na území o rozloze přes 15.000 m2. Viladomy nabízejí velice kvalitní bydlení a jsou zasazeny do propracovaného parteru kombinujícího veřejné a soukromé zóny s několika formamy zeleně.
V jednom viladomu se nachází 8 bytových jednotek velikostně v rozsahu 49 m2 až 83 m2. Parkování bude zajištěno kombinovaně v objektu a na venkovních plochách. Viladomy jsou měřítkově a hmotově navrženy v kontextu se stávající vilovou zástavbou.

Místo: Újezd nad Lesy
Investor: soukromý subjekt
Autor: Ing. arch. Karel Veselý
Spolupráce: Ing. Miroslav Jírový
Stupeň: studie, DUR
Datum: září 2010
Investiční náklady: 113 mil. Kč