podpora

     

Ateliér in.Spira Group používá dlouhodobě promyšlenou strukturu práce na počítači, a to v základním programu AutoCAD včetně pracovního prostředí. Z důvodu filozofie otevřené platformy jsou podpůrné soubory a pravidla volně k dispozici níže.

 

Dokumenty ke stažení

Zde je ctb soubor používaný ateliérem in.Spira Group s.r.o. pro vykreslování čar v AutoCADu.

 

Zde je šablona výkresu pro AutoCAD vč.dalších podpůrných souborů.

 

Zde je struktura adresáře zakázky (podadresáře zakázky logicky strukturované a pojmenované).

 

Zde jsou uvedena pravidla pro práci na počítači v ateliéru in.Spira Group.

 

Akce  RD Černá

Zde je podklad k výtahu. 

 

Popis hladin používaných f. in.Spira Group s.r.o.

/v případě nejasností kontaktujte: Karel Veselý, tel. 602 494 754/

 0 pomocná hladina AutoCADu

1 tenké čáry

1_strechy tenké čáry - střechy

1_okna_dvere tenké čáry - okna a dvere

1_zar tenké čáry - zařizovací předměty

2 silné čáry

3 velmi silné čáry

Defpoints pomocná hladina AutoCADu, netiskne se

hranice_pozemku hranice pozemku

koty kóty půdorysné

koty-vyskove kóty výškové

obr01 hladina s podloženými bitmapami 1

obr02 hladina s podloženými bitmapami 2

reference hladina externí reference dat (načten jiný soubor dwg)

srafy šrafy

text text (popis)

vykres silné čáry ve výkresovém prostoru

z_ pomocná hladina - stará data

 

Všechny tyto hladiny se nemusí ve výkresu vyskytovat nebo naopak některé mohou být přidány.

Vždy se vyskytuje: 0, 1, 2, 3, Defpoints, koty, srafy, text, vykres. 

 

Tloušťky čar pro tisk: 

 

barva, kterou se kreslí ... tloušť. pera a barva, kterou se bude tisknout

 

červená (barva č.1) ... tl. pera 0.180 mm, barva černá

žlutá (barva č.2) ... tl. pera 0.500 mm, barva černá

zelená (barva č.3) ... tl. pera 1.000 mm, barva černá

modrá (barva č.4) ... tl. pera 0.001 mm, barva černá

všechny ostatní barvy (barva č.5 - 255) ... tl. pera 0.254 mm (implicitní), barva shodná s barvou, kterou se kreslí

 

Natural

 
 
 
 

 

    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý