projekty

Rekonstrukce USTR

Architektonicky návrh rekonstrukce budovy USTRu (Ústav pro studium totalitních režimů) na Žižkově vychází z kompozice svahu s protilehlým Domem odborových svazů (DOS) a VŠE. Nechává vyznít bílou hmotu funkcionalistické stavby DOSu od architektů Karla Honzíka a Josefa Havlíčka a současně představuje formu reprezentativnosti úřadu, který v ní sídlí.

Nový obvodový plášť je navržen kombinovaný - fasádní rastrový systém s přítlačnými a krycími profily a sendvičový obvodový plášť keramický. V omezeném rozsahu se vyskytují na plášti i strukturální spáry. Již ve stylu našeho ateliéru je zakomponována zeleň přímo do fasády formou průhledů v atice nízkého křídla, které tvoří protiváhu spádu svahu, a ve kterých jsou uplatněny kontejnery se zelení se zavlažovacím systémem. Součástí budovy bude výrazný rám na vlajky České republiky a Evropské unie - tento prostor pro zástavy není řešen pouze utilitárně, ale tvoří významný pohledový moment.


Akce: Rekonstrukce objektu USTRu, Praha 
Klient: zástupce investora: Ing. Jiří Koubek, v  dřívější fázi Ing. Jana Vohralíková
Autor: in.Spira, Ing. arch. Karel Veselý
Stavební část: Ing. arch. Magdaléna Bodláková, Ing. arch. Karel Veselý, Ing. Milan Šívr (plášť),  Doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc. (statika), Ing. Libor Koubek (hydroizol. řešení)
Odhadované náklady: neuvedeny (budou uvedeny po vyhlášení vítěze výběr. řízení na zhotovitele)
 

V současné době probíhá realizace.

 
 
 
    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý