projekty

Logo a grafika pro Domov seniorů TGM - Beroun

 

Nově budovaný Domov seniorů v Berouně, kam jsme projektovali kompletní interiérové vybavení, byl nazván po našem prvním prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi. V rámci výběru zpracovatele finálního loga a doprovodné grafiky jsme předložily naší představu loga a následně po finálním výběru jsme návrh dokončily. Výhodou pro nás bylo naprosté souladění se záměrem pojmenovat tento domov seniorů po tomto muži. Cílem bylo vytvořit logo v moderním pojetí, avšak jednoznačně srozumitelné a využít jednu z pezidentových známých póz a známých doplňků legionářskou furažku a brýle.

Při přípravě požárních poplachových směrnic a evakuačních plánů jsme se pokusili vytvořit z těchto jinak formálních a pro každodenní život těžko použitelných cedulí fukční, především návštěvníkům pomáhající orientační tabulky. A to vše v jednom - takže na společných částech objektu již nejsou třeba další cedulky.

Webová prezentace Domova seniorů TGM, kde je např. logo použito: http://www.seniori-beroun.cz/

 

 Akce: Logo a doprovodná grafika pro DS TGM v Berouně
(vizitky, hlavičkový papír, cedule, informační systém budovy, poplachové směrnice...) 
Klient: Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace, zast. Ondřejem Šimonem
Autor: in.Spira, Ing. arch. Karel Veselý

 

 

 

 
 
 
    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý