projekty

Rekonstrukce stávající budovy ústředního pracoviště NPÚ

Adaptace stávající budovy ústředního pracoviště NPÚ představuje spojení kvalitní rekonstrukce budovy se svébytným výrazem (vliv viktoriánské architektury s netradičními prvky - např. maorský oblouk u vstupu) a moderního komplementárního výrazového vstupu současných úprav a vybavení. Budova nabízí archivní kapacity pro historické archiválie - plány celé škály předních architektů působících na našem území v minulých staletích, prostory vnitřní badatelny, studovny pro veřejnost i bytu správce.
 

Součástí projektu je i kořenová čistička, která zajišťuje ekologickou likvidaci splaškových vod a jsme rádi, že se jí podařilo projednat s úřady, protože je dle našeho zjištění jediná v Praze u veřejné budovy. Jsou do ní svedeny vody z toalet a všechny ostatní splaškové vody, v několikakomorové přírodní kořenové čističce probíhají vzhledem k specifickým rostlinám čistící procesy a na konci vytéká čistá voda na úrovni místního potoka. Celý proces je u kořenových čističek bedlivě hlídán a kontrolován. Čistička tvoří příspěvek ve svém přírodním procesu a bez elektro-energetické či umělé chemické podobě životnímu prostředí.

 

Místo: Horoměřická, Praha - Dejvice
Investor: Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
Autor: Ing.arch. Karel Veselý
Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Jírový
Spolupráce: Ing. Kateřina Servítová, Ing. Renáta Slavětínská, Ing. Hana Zapletalová, Ing. Jaroslav Kršňák
Stupeň: STS, DUR, DSP, DPS, AD, inženýring
Datum: únor 2009 - únor 2011

 

 
 
 
    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý