projekty

Dostavba úřadu v Újezdu nad Lesy

Přístavba Úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, která slouží Policii, navazuje na stávající starší budovu a tvoří její pokračování ve stejném hmotovém řešení. Architektonicky však představuje současnou stopu a svým výrazem, který je založen na pravdivosti a jednoduchosti, dotváří uliční frontu a zjemňuje pocit z ní. Na této budově se projevuje vztah našeho ateliéru k zeleni ve spojitosti s architekturou budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí, jak je budova šetrná k životnímu prostředí - jakou má energetickou spotřebu za rok. Námi navržená a oddozorovaná administrativní budova dosahuje druhé příčky "B" a je ÚSPORNÁ. Naprostá většina admin. budov, které se v současnosti staví, dosahují příčky "C", což představuje 124-179kWh/m2. Námi navržená budova má měrnou roční spotřebu energie 119,9kWh/m2 za rok. Průkaz vytváří nezávislý auditor a jsme rádi, že potvrdil námi deklarovaný přístup ke spotřebě zdrojů a životnímu prostředí a potažmo i k snaze uspořit investorovi provozní náklady.

Budova je současné době již v plném užívání (prosinec 2012)

 

Akce: Přístavba Úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy
Klient: Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy
Autor: in.Spira, Ing. arch. Zuzana Tlachová, Ing. arch. Karel Veselý
Stavební část: Ing. Lenka Schröpferová + tým
Spolupráce: Bc. Standa Bažant
Realizace: PROXIMA a.s.
Odhadované náklady (2011): 18 mil. CZK

 
 
 
    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý