projekty

Rezidence Turbová, Praha

Zcela vyjímečné postavení mezi současnými projekty v Praze představuje rekonstrukce a dostavba usedlosti Turbová v Praze 5. Areál zahrnující historické objekty vč. viničního domu a hodnotný přírodní rámec bude dostavěn moderními domy, čímž vznikne jedinečná symbióza a celý soubor tak bude moci nabídnout bytovou, restaurační a wellness funkci.

Nová zástavba je rozčleněna na velikostně limitované segmenty, které přirozeně reagují a natáčejí se dle morfologie terénu, průběhu hraniční zdi a situaci stávajících domů. Svým výrazem a architektonickým řešením tvoří jasnou současnou stopu, při tom však materiálovým řešením fasád nechtějí jednoznačně poutat pozornost. Tvoří jasně příspěvek současnosti k formování této usedlosti a nechávají vyznít hodnoty, které území má již v odkazu, především prostor formovaný stávajícími budovami s terasovitou zahradou.


Akce: Rezidence Turbová, Praha
Klient: zástupce investora: manager projektu Ing. Ivana Ježková
Autor: in.Spira, Ing. arch. Karel Veselý
Spolupráce: Ing. Miroslav Jírový, Bc. Stanislav Bažant
Odhadované náklady (2011): 680 mil. CZK
 

V současné době je na základě studie kladně vyřízená změna koeficientu využití území na C.

Na studii se v plném rozsahu vztahují autorská práva - Ing. arch. Karel Veselý, in.Spira Group s.r.o.

 

 
 
 
    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý