projekty

Přestavba nákupního centra Černošice

Stávající jednopodlažní nákupní středisko pochází z doby krátce před rokem 1989, čemuž odpovídá jejo vzhled a měřítko. Cílem tohoto návrhu bylo převedení objektu do drobnějšího měřítka – rozčlenění výrazově na tři hmoty (prostřední na principu rizalitu) s oddělujícími pásy pnoucí zeleně na fasádě. Dále dojde ke spojení obou podlaží pláštěm z režného zdiva, který vhodně doplní daný prostor s dominantní Boletou. Horní podlaží bude v rovině fasády členěno na menší úseky různě mírně pootočené a zapadající do vnitra budovy a vytvářející zajímavý architektonický prvek. Střecha bude provedená jako zelená (zatravněná) s opětovným prokreslením hmotového rozčlenění prosklenými pásy.

 

Akce: Přestavba nákupního centra, Černošice
Klient: soukromá osoba
Autor: in.Spira, Ing. arch. Karel Veselý
Stavební část: Ing. Pavel Hecht
Odhadované náklady: neuvedeny

 

 
 
 
    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý