projekty

Soutěž „Západočeská galerie v Plzni“

Místo: Plzeň, ulice Pražská, U Zvonu, Křižíkovy sady
Vyhlašovatel: Plzeňský kraj
Autor: Ing.arch. Michal Fischer, Ing.arch. Petr Husák (Architekt studio M)
Spolupráce: Ing.arch. Klára Fischerová
Stupeň: studie
Datum: prosinec 2009

 
 
Stav

Nejednotný, roztříštěný prostor náměstí. Směs starého a nového. Zelený pás sadů, pěší tepna, předvoj historického centra. Tramvajová točna, pravděpodobně. Komunikace tam a sem. Přesně definovaný pozemek, otevřené možnosti.

 

Výtvarné řešení

Solitér. Objekt viditelný a přístupný ze všech stran. Mnoho vlivů, mnoho sousedů. Objekt musí být jasný, sám sebou, čitelný. Přesto plasticitou fasád a dělením objemu absorbuje vliv okolní, členité, slohově a časově různorodé zástavby.

Bílou můžeme vnímat jako nedotčenou, neutrální plochu malířského plátna připravenou stát se obrazem, rozbité plochy a objemy jako tvůrčí úsilí a vnitřní boje. Spáry obkladu vytváří výraznou grafiku. Objekt není navržen jako neutrální schránka, ale je naopak jako socha hněten, vrstven, dynamicky modelován, barven. Hmota depozitáře a provozního zázemí je obrůstána popínavou zelení a absorbována tak zelení sadů, stávajícím městem.

Volba tří hlavních materiálů fasády tento opticky zmenšuje a přizpůsobuje měřítku okolní zástavby. Zelená rostlinná plocha popínavých rostlin obaluje část depozitářů a přispívá k regulaci vnitřního klima. Hmoty výstavních sálů jsou čistě bílé – lesklý obklad (korian).

 Oba vstupy do galerie jsou kryty a zvýrazněny dynamicky vysunutými červenými hmotami. Plochy pater jsou striktně odděleny na výstavní prostory a zázemí. Vstupní hala, přístupná jak ze sadů, tak z ulice Pražská. Proudící prostor. Otevřená, velkorysá. Na ni je kolmo posazené vnitřní hlavní schodiště, centrum, srdce galerie, fungující jednak jako hlavní vertikální komunikační tepna, a pak též jako výstavní plocha. Na větších stupních – piedestalech lze umístit některé exponáty. Umění mezi lidmi, lidé v umění – ne jen v přesně vymezeném výstavním prostoru. 

 
 
 
    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý