projekty

BIKE and RIDE Černošice, předpolí Mokropeského nádraží

Projekt řeší nové předpolí vlakové zastávky Mokropsy v Černošicích. Součástí návrhu je i budova INFOBOXu. Území je možno v návrhu chápat v několika částech: systém P+R - systém motivace rezidenta obce využít alternativní dopravu na cestě za prací oproti automobilové dopravě. Dále se jedná o komunikační křižovatku s pěší vazbou na podchod pod tratí a jednotlivé navrhované systémy P+R, B+R, K+R včetně zklidněného úseku osobní dopravy. Funkce náměstí - "City-pointu" doprovází hlavní funkce. Nabízí se zde i funkce relaxační formou bohatých parkových úprav s vodním meandrem.

Akce: B&R Černošice, předpolí Mokropeského nádraží
Klient: Město Černošice
Autor: Ing. arch. Karel Veselý, Ing. arch. Martin Oliva
Aktuální stav: Probíhá stavební řízení

 

 
 
 
    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý