projekty

Transformace městské části v centru Jičína, urbanistické řešení

Urbanisticko - architektonická studie transformace městské části v centru Jičína, která leží v plochém pásu území protnutém řekou Cidlinou s kombinovaným stavebním programem měla za cíl ověřit kapacity jednotlivých funkcí (nádraží, občanské vybavenosti, bydlení, parkových ploch) ve vymezeném prostoru a najít odpovídající objemové a architektonické řešení souboru. Respektovala při tom dopravní schéma v dané lokalitě v návaznosti na širší území, jedinečný přírodní rámec meandru Cidliny, komunikační vazby - zejména ve vztahu k historickému centru a stávající urbánní osnovu.

Akce: Transformace městské části v centru Jičína
Klient: soutěžní projekt - město
Autor: Ing. arch. Karel Veselý, Ing. arch. Iva Veselá
Umístění: zvláštní odměna
Aktuální stav: jednání s městem o tomto projektu

 

 
 
 
    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý