o firmě

projekty in.Spira Group     

Společnost in.Spira Group s.r.o. si od svého založení v r. 2007 stále více uvědomuje náročnost projekčních prácí zajišťující klientovi současné vysoké nároky v celém spektru disciplín. Proto bylo v rámci ateliéru vytvořené kompletní zázemí pro zpracování náročné projektové dokumentace, spočívající zejména:

 - ve vytvořeném týmu profesionálních spolupracovníků

 - v provázání projekční činnosti s realizační v rámci skupiny in.Spira Group, v níž je součástí           realizační firma AMA invest - toto provázání je zásadní a výrazně odděluje naší práci od čistě   projekčních ateliérů.Došlo k prohloubení vazby projektantů na realizaci, kdy jsou aktivní součástí              a ne pouze účastníkem a dohlížitelem při realizaci jinou společností

 - v dodržování přísných postupů vedení projektů založených na týmových architektech

 - ve využívání nových způsobů zobrazení a modelování

 - ve využívání progresivních a vysoce kvalitních zařízení, ať již uvnitř firmy či ve
   spolupráci s např. ČVUT - FA

 - ve spolupráci se soudními znalci v daných oblastech a spolupráci na profesních
   posudcích s normotvůrci

 - v případě vybraných dodávek i ověřením předepsaných postupů a technologií v rámci
   vlastní realizace (skupina in.Spira Group)

Tyto náročné a specializované úkoly by se nedaly zvládnout bez týmu profesionálních spolupracovníků, dodržování přísných postupů vedeníprojektů či využívání nových způsobů zobrazení a modelování.

 

    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý